logo

Strona w budowie

 

Ideon S.A.

ul. Przemysłowa 10 ,

40-020 Katowice

NIP 6340132258

poczta@ideon.eu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. 30.06.2016

Zwołanie ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2016.06.02Raporty Bieżące

RB 14 2016 Postępowanie upadłościowe IDEON S.A.
RB 13 2016 Zmniejszenie ilości akcji Spółki Emitenta posiadanych przez spółkę CMS S.A. z siedzibą w Katowicach
RB 12 2016 Umorzenie postępowania upadłościowego IDEON _S.A.


Wyniki Finansowe za rok 2015


Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie zarządu GK Ideon S.A. 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania Ideon 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania GK Ideon 2015
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta Ideon S.A.
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta GK Ideon S.A.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List Prezesa do akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie finansowe GK Ideon S.A. 2015
Stanowisko biegłego sprawozdanie jednostkowe
Stanowisko biegłego GK Ideon S.A