logo

Strona w budowie

 

Ideon S.A.

ul. Przemysłowa 10 ,

40-020 Katowice

NIP 6340132258

poczta@ideon.eu


Zwyczajne Walne Zgromadzenia Ideon S.A. 28.06.2018

Informacja o ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2018.05.31

Wyniki Finansowe za rok 2017
Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2017
Oświadczenie o wyborze.
Oświadczenie w związku z badaniem.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2017
Stanowisko biegłego Ideon S.A
Raporty Bieżące 2018

RB 10 Zwołanie ZWZA
RB 9 Wybór podmiotu do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta
RB 8 Powołanie na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Pana Mariusza Jabłońskiego
RB 7 Zakwalifikowanie akcji Ideon SA na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami
RB 6 Obwieszczenie Komornika Sądowego o oszacowaniu nieruchomości dłużnika
RB 5 Rezygnacja Pana Ireneusza Króla z funkcji Prezesa Zarządu.
RB 4 Złożenie przez wierzyciela PKO BP SA zażalenia na Postanowienie Sądu
RB 3 Otrzymanie postanowienia sądu z dnia 8 lutego 2018
RB 2 Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie upadłości likwidacyjnej Emitenta
RB 1 Terminy publikacji raportów okresowych

Raporty Bieżące 2017

RB 10 Sprzedaż Akcji
RB 9 Obwieszczenie komornika
RB 8 2017 Istotna zmiana wierzyciela
RB 7 2017 Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Ideon S.A. 30.06.2017

Informacja o ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2017.05.31Wyniki Finansowe za rok 2016
Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2016
Oświadczenie o wyborze.
Oświadczenie w związku z badaniem.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2016
Stanowisko biegłego Ideon S.A


RB 5 2017 Zawieszenie notowań akcji Spółki
RB 5 2017 Zaliczenie akcji emitenta do strefy niższej płynności oraz zakwalifikowanie ich do segmentu Lista Alertów
„Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
RB 4 2017 Otrzymanie postanowienia w sprawie o sygn. akt Akt XIX Gz 939/16 (sygn. akt pierwszej instancji X GUu 14/14)
RB 3 2017 Otrzymanie zawiadomienia o wypełnieniu weksla wraz z wezwaniem do zapłaty
RB 2 2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
RB 1 2017 Zakwalifikowanie Spółki na listę alertów oraz zawieszenie jej notowań w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku
Wyniki Finansowe 3 kwartał 2016


Pozostałe informacje 3 kw 2016
IDEON_SAQ_3_2016 Informacja dodatkowa
IDEON SAQ 3 kw 2016
Wyniki Finansowe I półrocze 2016


Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. I półrocze 2016
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania Ideon I półrocze 2016
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta Ideon S.A.
Stanowisko zarządu i rady nadzorczej
Oświadczenie zarządu sprawy sądowe
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. I półrocze 2016
Stanowisko biegłego sprawozdanie jednostkowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. 30.06.2016

Zwołanie ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2016.06.02Raporty Bieżące 2016

RB 19 2016 Sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej
RB 18 2016 Skład Rady Nadzorczej oraz życiorysy jej członków
RB 17 2016 Akcjonariusze powyżej 5% 2016
RB 16 2016 Uchwały podjęte przez ZWZA 2016
RB 15 2016 Zawieszenie obrotu akcjami IDEON S.A.
RB 14 2016 Postępowanie upadłościowe IDEON S.A.
RB 13 2016 Zmniejszenie ilości akcji Spółki Emitenta posiadanych przez spółkę CMS S.A. z siedzibą w Katowicach
RB 12 2016 Umorzenie postępowania upadłościowego IDEON _S.A.


Wyniki Finansowe za rok 2015


Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie zarządu GK Ideon S.A. 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania Ideon 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania GK Ideon 2015
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta Ideon S.A.
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta GK Ideon S.A.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List Prezesa do akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie finansowe GK Ideon S.A. 2015
Stanowisko biegłego sprawozdanie jednostkowe
Stanowisko biegłego GK Ideon S.A